Tlumiče na sportovní a lovecké zbraně

Výhody tlumičů

Snížení hluku výstřelu / ochrana sluchu střelce případně i psa
Podle ráže a tlumiče se útlum u standartního střeliva pohybuje v rozmezí 25-35 db

Snížení zpětného rázu
Až o 50%
Po výstřelu dojde k menšímu zdvihu zbraně i při použití velkého přiblížení na optice zůstane cíl v zorném poli puškohledu. Máte ihned přehled o zásahu a je možné daleko rychleji opakovat výstřel.

Snížení záblesku po výstřelu
Noční vidění (NV)(digitální i analogové) jsou citlivé na záblesky které jsou nedílnou součástí výstřelu. Jedná se o dohoření střelného prachu, které nestačilo vyhořet v hlavni (hlavně u krátkých hlavní), a také o povýstřelové zplodiny.
Jakmile dojde k výstřelu v noci a střelec má mimo jiné zaplý přísvit, tak tento paprsek přísvitu se odrazí od spodin, které se uvolní z ústí hlavně a na několik vteřin přesvítí obraz NV. Tento jev je hodně ovlivněný silou větru, který dokáže zplodiny odfouknout po výstřelu mimo zorné pole nočního vidění.
Pokud použijete tlumič, tak tyto povýstřelové zplodiny a výšleh jsou z převážné většiny zachyceny v přepážkách tlumiče a tím pádem nedojde k přesvícení nočního vidění

Zlepšení balistiky střeliva
- Prodlužuje hlaveň a zvyšuje úsťovou rychlost střeliva
- mění přechodovou balistiku


Nevýhody tlumičů

Zvýšení hmotnosti zbraně o 0,3 až 0,6kg


Zpětný tlak vytvořený na některé typy samonabíjecích zbraní. U standartních loveckých opakovacích zbraní tento zpětný tlak nemá žádný negativní vliv. Změna kmitu hlavně po výstřelu – může dojít ke změně nástřelu zbraně ( kombinace zbraně, tlumiče a střeliva – je nutné otestovat nástřel s a bez tlumiče)


Parametry tlumičů

Pro jakou ráži je konstruován - obecně se jedná o průměr střely/ráži
.17HMR
.22LR
.223
.30
.338
.375
6mm
6.5mm
9mm
9.3mm
.458
.45 ACP

Jaký závit - nejčastější závity na hlavní zbraních
1/2”-20 UNF
1/2”-28 UNEF
5/8”-24 UNEF
M13x1
M14x1
M14x1,5
M15x1
M16x1
M17x1
M18x1


Útlum - o kolik dokáží utlumit plnohodnotné (nadzvukové) střelivo, obecně jsou tyto hodnoty v rozmezí 25-35db
Hmotnost - podle konstrukce a materiálu tlumiče hluku (předsazený, klasický, nebo po celé délce hlavně) 250g - 650g

Podle použitého materialu(hliník, ocel, karbon, titan)
Délka celková [cm]
Délka od ústí hlavně [cm]
Vnější průměr [cm]
Jak fungují tlumiče?

Tlumič je úsťové zařízení které snižuje intenzitu zvuku po výstřelu Je mnoho konstrukcí tlumičů, nicméně mají za úkol stejnou věc. Tlumič je složen z několika komor ve kterých je postupně rozkládán tlak vytvořený vznícením střelného prachu který svým rozpínáním předává střele energii a tím zvyšuje její rychlost. V tlumiči jsou tyto plyny zachyceny/ zabržděny.

Hluk po výstřelu se skládá z několika složek. Největší podíl na hluku má sonický třesk když střela přesáhne rychlost zvuku (tento třesk nelze tlumičem odstranit) a také tlak plynů které opustí hlaveň se střelou. Níže je snímek projektilu (7,5mm Swiss) před a po překročení rychlosti zvuku.

Z čeho se skládá zvuk po výstřelu ?

Na obrázku níže je schéma zvuku po výstřelu. Jsou zde jasně zobrazené dvě složky které dělí 0,5ms. The crack - sonický třesk který nelze odstranit a bude vždy součástí výstřelu ze zbraně i při použití tlumičes použitím nadzvukového střeliva (klasické lovecké, nebo sportovní). The bang - hluk způsobený povýstřelovými splodinami, tuto část hluku můžeme utlumit rozložením splodin v komorách tlumiče.

Jaké použít střelivo ?

Standartní (nadzvukové)– klasické nadzvukové střelivo lze bez problému použít s jakýmkoliv tlumičem. Útlum hluku se poté pohybuje v rozmezí 23-35 dB podle ráže a střeliva. Vždy při použití toho střeliva uslyšíte hluk způsobený sonickým třeskem který vzniká při překročení projektilu rychlosti zvuku a také tlakem povýstřelových plynů které nebudou zachyceny tlumičem.

Subsonic (podzvukové)- subsonic se označuje střelivo u kterého vystřelený projektil nepřesáhne rychlost zvuku (cca 343ms při 20°C). U tohoto střeliva lze dosáhnout výstřelu bez jakéhokoli hluku. Nicméně toto střelivo je velice nevhodné pro lov (při nízké rychlosti je i nízká energie střely a obrovský pokles na krátké vzdálenosti (cca 30 cm na 100m oproti běžnému loveckému náboji). Lovecké projektily na tyto nízké rychlosti nejsou vyvinuty a při zásahu se nerozkládají a způsobí nedostatečné krvácení/poškození po zásahu zvěře. Energie střely v podzvukovém náboji je cca 600J takže nesplňuje zákonem stanovený limit na lov spárkaté zvěře.

Toto střelivo je vhodné na sportovní použití a nácvik kompenzace poklesu projektilu.

Konstrukce tlumičů

Tlumič je většinou dutá kovová trubka z oceli, hliníku, nebo slitiny titanu a obsahuje různě velké komory pro rozklad plynů. Tlumič lze použít na víc zbraní, pokud mají stejný závit a ráži zbraně odpovídající průměru, pro který byl tlumič vyroben.

Legální ?

Od 1.2.2021 je již v platnosti novela zákona  o zbraních a střelivu, která umožňuje prodej tlumičů pro civilní užití. K zakoupení tlumiče na zbraň musí zájemce vlastnit zbrojní průkaz. Každý tlumič na zbraň podléhá registraci, tudíž je na každý tlumič hluku vystaven průkaz zbraně. V praxi je postup stejný jako při nákupu zbraně kategorie C.

Jak nainstalovat

Instalace je jednoduchá, musíme jen nainstalovat tlumič, který je konstruován na správnou ráži zbraně a odpovídající závit na konci hlavně.
- Správný závit + adaptery
- Souosost hlavně a tlumiče
- Nepoškozený závit

Servis a čištění

Probíhá vždy po 50-200 výstřelech podle použitého střeliva a tlumiče speciálními přípravky pro tento účel.

FAQ

Co se stane pokud
- bude tlumič mimo osu hlavně
v lepším případě dojde k vychýlení střely a zhoršení přesnosti, střela v terči může dopadat i na “placato”
- zbraň mi spadne na tlumič
pokud dojde k deformování tlumiče (na to je zapotřebí opravdu velká síla), je nutné donést tlumič do servisu na kontrolu. Kontrolu, kterou si můžete udělat doma, je vložit do hlavně, na které je nasunut tlumič, nasunout rovný drát o menším průměru, než je průměr střely, a vizualní kontrolou, ověřit zda tento drát, který prochází celou délkou hlavně, se nikde neopírá o tlumič nebo o jakoukoliv jeho přepážku.
- dostanou se do tlumiče nečistoty
postupujte s čištěním dle návodu od výrobce
- kolik vydrží tlumič výstřelů? Jakou má tlumič životnost?
vše záleží na použitém střelivu, ráži a materiálu tlumiče, obecně se jedná o životnost v řádech tisíců výstřelů
- mohu tlumič použít pro více ráží ?
vše záleží na průměru střely, například stejný tlumič lze použít pro ráže 308W a 30-06 SPR
Jak tichá je zbraň s tlumičem ?
Záleží na použitém střelivu a tlumiči. Pocitově lze říci, že se jedná o 50% hluku než při výstřelu bez tlumiče. Při použití subsonic střeliva může být vše dotaženo do takového stavu, že není slyšet opravdu nic, kromě zvuku, kdy úderník zasáhne zápalku (hlavně u malorážkových zbraní).
Jaký je rozdíl mezi Silencer- suppressor-moderator= stejné, není rozdíl v konstrukci ani ve funkci – pouze jiný název pro stejné zařízení

Subsonic náboje / přebíjení

Pokud by jste přeci jen chtěli vyzkoušet subsonické střelivo v opakovacích zbraních, tak jsou pro to více vhodné ráže .300 AAC Blackout, .308Win a některé další. Pokud musíme zachovat rychlost pod zvukovou hranici 290-320m/s je nutné použít těžké střely 190 -220gr. U těchto střel je vhodné použít zbraň s rychlejším vývrtem alespoň 1:10 který stabilizuje lépe těžkou střelu. Prach se zde používá rychle hořící, ale pozor na malé zaplnění nábojnice a velké iniciační tlaky v komoře z důvodu malého zaplnění nábojnice a velkého prostoru k rychlému hoření. Když si vezmeme ověřený recept na 308Win Subsonic -> Zápalka SB 5,3 ; Prach Lovex S035 9,5gr, střela Hornady (SubX 190gr, nebo ELD-X 200gr) tak z opakovací kulovice dokážeme mít konstantní soustřel do 140m. Nicméně musíme brát, že oproti klasickému střelivu s úsťovou energií 3600J se zde pohybuje na úsťové energii 600J. Samonabíjecí zbraně jsou zcela odlišné a nebudou spolehlivě přebíjet, většinou je nutná úprava mechanismu.

Kontakt

Telefon: +420 387 319 348
E-mail: zbrane@subrt.cz